LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Hipp! Hipp! /   Hipp! /
Hipp! /   Hipp! /

Hipp!

Programmet består av sex olika sorters ”trycka – hända” övningar. Programmet avser att skapa ett intresse av vad som händer på skärmen, träna uppmärksamhet, förstå orsak och verkan samt öva användandet av olika styrsätt. Bilderna är tydliga och programmet vänder sig till såväl yngre som äldre användare.

Programmet startar med en bildmeny. Denna tar dig till de sex olika spelen: Färgfest, Tryck fram, Finn andra halvan, Måla med ljud, Bilder och ljud samt Animation.

Det finns många olika inställningar i programmet som att välja bakgrundsfärger, hastighet, kontaktstyrning, bildlistor mm.

Programmet startar med en bildmeny där du väljer övning genom att klicka på önskad övningsikon.

Det finns många olika inställningar i programmet som att välja bakgrundsfärger, hastighet, kontaktstyrning, bildlistor mm.

Programmet startar med en bildmeny där du väljer övning genom att klicka på önskad övningsikon.

Färgfest Denna del innehåller färger och ljud för barn som inte kan tolka bilder. I programmet sker en animering av geometriska former med ljud.

Tryck fram För varje tryck byggs en eller flera bilder upp. Därefter försvinner en bild i taget för varje tryck. Välj mellan att trycka fram 1 till 8 former eller figurer.

Finn andra halvan Vilka bilder passar ihop? Finn bildens andra halva. Välj att visa 2, 3 eller 4 alternativ nertill på skärmen. Här kan man välja på flera olika bildlistor; Former, mönster, fordon, djur, ärbart, instrument och listor med blandade bilder.

Måla med ljud För varje tryck färgfylls ett fält samtidigt som ett spännande ljud hörs. När bilden är färdigmålad hörs tillhörande ljud. Målar man en katt får man höra katten läte. Det går att välja bakgrundsfärg till bilderna. Bilder med ljud I denna del visas bilder med ljud. Man kan välja vilka slags bilder man vill skall visas. Allt från enkla former till foton. Det går att välja att om man vill ha text eller ej. Texten kan visas med stora eller små bokstäver. Texten kan läsas upp. Man kan välja att höra föremålets ljud eller att få höra vad bilden föreställer.

Animation Här förflyttas ett föremål över skärmen med tillhörande ljud. Olika hastigheter kan väljas men också på vilket sätt man vill trycka på kontakt, tangentbord eller mus. Det går att välja att bilden skall förflyttas för varje tryck man gör eller att man bara trycker en gång och får se hela animationen.

Inställningsmeny

För varje programdel finns en tydlig inställningsmeny. Exempel:
Inställningar för "Finn andra halvan" Välj bakgrundsfärg genom att klicka i rutan med färg. Välj musik på eller av. Välj ljudeffekter på eller av. Välj att visa bilderna i slumpad ordning. Välj att visa bilderna i ordnad följd. Välj bildlista. Välj mellan att visa 2, 3 eller 4 alternativ nertill på skärmen.

Hipp Verktyg Med Hipp följer ett verktygsprogram. Det installeras i samma katalog som Hipp på din hårddisk. Med detta program kan du lägga till egna foton, text, ljud och musik.Köp

 

Support

Windows

Version CD 3.0 DL Win7/8