LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Minneslek Junior Minneslek Junior /   Minneslek Junior /
Minneslek Junior /   Minneslek Junior /

Minneslek Junior

Minneslek är ett program som syftar till att träna upp arbetsminnet.

Programmet innehåller nio olika övningar, fem av dem är visuospatiala och fyra av dem är visuoauditiva. Svårighetsgraden på övningarna anpassas automatiskt efter barnets förmåga. Minneslek innehåller auditiva anvisningar och är på före läs- och skrivkunnighetsnivån. Programmet riktar sig till barn mellan 5 och 11 år och innehåller ett varierande belöningssystem för att motivera och stimulera barnet under träningens gång. Minneslek utgår från en tydlig pedagogik, är genusneutralt och har användarvänliga verktyg för administration. Programmet bygger på att en förälder eller lärare på egen hand ska kunna hålla i träningen och på att flera barn inom en verksamhet skall kunna använda det parallellt.
Programmet har många olika inställningsmöjligheter.

1. Programmet kan styras med mus, pekskärm, tangentbord samt en eller två kontakter. Avsökningstid kan ställas in.

2. Extra tydlig markör kan väljas.

3. Menymusik kan stängas av.

4. Intromusik kan stängas av.

5. Belöningsanimationer kan stängas av.

6. Du kan välja att få se vilket som skulle varit det rätta svaralternativet.

7. Du kan välja att få stopplås dvs att barnet inte kan gå ur programmet av misstag.

8. Du kan välja antal övningar.

Vid inloggning väljer du :
Nivå
Antal omgångar i varje övning
Träningsperiodens längd

Utförlig och tydlig statistik över resultaten visas och kan sparas och skrivas ut.
Med programmet installeras en manual. I programmet finns dessutom en presentationsdel som visar hur programmet fungerar.

Minneslek är framtaget av ett team bestående av psykologer,specialpedagog, programutvecklare, illustratör, musikskapare samt med hjälp av extern specialexpertis.

För dig med äldre CD-skivor

1. Ladda hem uppdateringen genom att klicka här.
2. Dubbelklicka på den nerladdade filen för att starta uppdateringen. Kontrollera att programkatalogen som visas är rätt.
3. Starta programet och kontrollera att uppdateringen gick igenom.

OBS! Uppdatera inte under träning. Vid problem ta först bort de gamla profilerna under Dokument.Köp

 

Support

Windows

Version 1.92