LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Minneslek Senior Minneslek Senior /   Minneslek Senior /
Minneslek Senior /   Minneslek Senior /

Minneslek Senior

ARBETSMINNESTRÄNING FÖR ÅLDRARNA 10-18 ÅRMinneslek Senior är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos elever med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller nio olika arbetsminnesövningar, såväl visuo-spatiala som visuo-auditiva. Svårighetsgraden på övningarna anpassas automatiskt efter elevens förmåga, så att kravet på elevens arbetsminne konstant befinner sig på en optimal nivå. Programmet riktar sig främst till barn och ungdomar mellan 10 och 18 år. Minneslek Senior innehåller ett belöningssystem för att motivera och stimulera eleven under träningens gång. Programmet är upplagt för att omfatta en vald träningsperiod på 3 till 5 veckor.

I Minneslek Senior finns övningar som kräver bearbetningsförmåga. Exempelvis är det i en av övningarna så att man vid återgivning separerar bokstäver från siffror. I en annan övning krävs att eleven utöver att minnas ordningen på objekten också minns vilka objekt som faktiskt har visats.

När du slutfört dagens övningar får du presenterat dagens bästa resultat och största förbättring, dvs. vilka övningar du klarade flest försök på och i vilka övningar du gjorde de största förbättringarna jämfört med föregående dag. Här får du också se hur många poäng du lyckades få och hur många bollar det gav. Bollarna kan du sedan använda i slutspelet. Hur länge du får spela är beroende av hur många bollar du har fått och hur bra du spelar. I spelet krävs både snabbhet och koncentration. För varje vecka finns det ett antal olika banor.

Minneslek utgår från en tydlig pedagogik och är lätt att använda. Programmet har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Varje elev har en personlig loggbok. Det är viktigt att träningen sker regelbundet och systematiskt. För att uppnå detta rekommenderar vi att du använder vår loggbok. Den hjälper eleven att hålla igång träningen. En loggbok medföljer alltid vid köp av program.

Programmet har många olika inställningsmöjligheter. 1. Programmet kan styras med mus, pekskärm, tangentbord samt två kontakter. 2. Menymusik kan stängas av. 3. Intromusik kan stängas av. 4. Belöningstal kan stängas av. 5. Du kan välja att få se vilket som skulle varit det rätta svaralternativet. 6. Du kan välja att få stopplås dvs att eleven inte kan gå ur programmet av misstag. 7. Du kan välja antal övningar.

Vid inloggning väljer du nivå, antal omgångar i varje övning, träningsperiodens längd och personlig bild på inloggning. Utförlig och tydlig statistik över resultaten visas och kan sparas och skrivas ut. Med programmet installeras en manual. I programmet finns dessutom en presentationsdel som visar hur programmet fungerar.

Minneslek är framtaget av ett team bestående av psykolog, specialpedagog, programutvecklare, illustratör, musikskapare samt med hjälp av extern specialexpertis.

För dig med äldre CD-skivor

1. Ladda hem uppdateringen genom att klicka här.
2. Dubbelklicka på den nerladdade filen för att starta uppdateringen. Kontrollera att programkatalogen som visas är rätt.
3. Starta programet och kontrollera att uppdateringen gick igenom.

OBS! Uppdatera inte under träning. Vid problem ta först bort de gamla profilerna under Dokument.Köp

 

Support

Windows

Version 1.22