LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
NalleMix 1 - Sortera och Kategorisera NalleMix 1 - Sortera och Kategorisera /   NalleMix 1 - Sortera och Kategorisera /
NalleMix 1 - Sortera och Kategorisera /   NalleMix 1 - Sortera och Kategorisera /

NalleMix 1 - Sortera och Kategorisera

AppStore

NalleMix 1 är en svenskproducerad pedagogisk app med bra kunskapsinnehåll för lek- och sysselsättning i såväl förskola som i hemmet. Bilderna är rikt illustrerade och håller hög kvalitet. Beröm och instruktioner sker givetvis på svenska. Allt i allt en både lärorik och rolig app för ditt barn!

Denna app är utvecklad enligt grundläggande förskolepedagogik. Att sortera och kategorisera stärker barnets förmåga att iaktta bilder och se detaljer. Detta bidrar till utveckling av ordförråd, korttidsminne samt visuell uppmärksamhet. Barnet får förståelse genom egen erfarenhet i aktiviteter där de får sortera, kategorisera, jämföra samt se likhet och olikheter.

Våra appar innehåller ingen reklam, inköpsmöjlighet eller länkar till annan information. Barnet kan därför arbeta självständigt utan risk att ”hamna fel” och inte veta hur det ska komma tillbaka.

Sortera sakerna Ett antal föremål som tillhör olika kategorier presenteras; såsom blommor, fåglar, svampar, möbler, kläder, leksaker, frukter, grönsaker, hushållsföremål osv. Barnet drar enkelt föremålen till rätt korg eller box. Genom detta lär sig barnet viktiga grundläggande begrepp om kategorier vilket är viktigt för en bra språkutveckling.

Vilken ska bort? Här presenteras ett antal föremål varav alla utom en tillhör en kategori. För varje rätt svar får barnet en guldstjärna och glada tillrop av Nallen samt då och då en extra belöning som överraskning! Det finns tre olika svårighetsgrader i dessa två övningar.

Serien NalleMix är en uppföljare av det mycket populära datorprogrammet Nallelek som av alla sina användare runt om i världen fått högsta betyg som pedagogiskt förskoleprogram.Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.0