LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
SifferMix SifferMix /   SifferMix /
SifferMix /   SifferMix /

SifferMix

AppStore

SifferMix 1 är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut siffror och antal inom talområdet 1-till 9. Appen innehåller tre olika övningstyper som på ett grundligt sätt lär ut sifferföljd och mängdträning samt att följa instruktion. Man får även lära sig singular och plural på nära 120 ord när man räknar föremålen som benämns samt lära sig när det skall vara ”en” eller ”ett”.

Här lär man sig:

 1. att se siffror, höra orden sägas och se den motsvarande mängden saker
 2. att förstå att en siffra motsvarar ett bestämt antal
 3. att höra föremålen benämnas i ental och flertal
 4. att höra när man det skall vara en eller ett
 5. att följa talad instruktion

  SifferMix är framtagen i samarbete mellan specialpedagog, programmerare, barnboksillustratör och skådespelare för röst. I denna app finns tre olika delar.

  Tryck på en siffra: Här pekar du på en siffra i sifferraden och får höra vilken siffra du tryckt på och får se det antalet föremål som passar med siffran. Här finns nästan 120 olika typer av föremål och figurer som sägs. Pekar du på siffran 1 kan du få höra ”en bok” eller ”ett äpple”. Pekar du t.ex. på siffran 5 räknar rösten en, två, tre, fyra, fem elefanter eller ett, två, tre, fyra, fem äpplen. Till ditt stöd finns en pingvin som ger instruktioner och beröm.

  Hur många ser du? Här ser du från början ett antal föremål på skärmen. Tryck på rätt siffra i sifferraden så får du höra hur många det är. Även i denna del skiljs det på ”en” och ”ett”. På vissa föremål finns effektljud t.ex. om man räknar hönor så hör man hönornas kacklande. Till ditt stöd finns en pingvin som ger instruktioner och beröm.

  Bygg en tusenfoting! På skärmen syns kroppen av en tusenfoting. Du får muntliga instruktioner om vilken siffra du skall välja och vilket föremål. På detta sätt byggs tusenfotingen upp med ögon, öron, ben osv. När den är klar, promenerar tusenfotingen ut ur skärmen till musik!

  Inställningar
  • För att snabbt byta språk trycker man på knappen med flaggan. Följande språk finns att träna på: svenska, engelska och tyska. • Ställ inom det högsta talet du vill träna på. Välj 2-9.

  • Välj om du vill ha effektljud på föremål dvs, om du räknar fåglar att höra fågelläte eller ej.

  Vår app innehåller ingen reklam, inköpsmöjligheter eller länkar till annan information.Demo

Support

iOS

Version 1.1