LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Hippi 2 Hippi 2 /   Hippi 2 /
Hippi 2 /   Hippi 2 /

Hippi 2

AppStore

Hippi 2 består av sex olika sorters övningar. Appen avser att träna se detaljer, höra ett ord och koppla det till en bild, minnesträning och uppmärksamhet.
Bilderna är tydliga och appen vänder sig till såväl personer som står på tidig nivå, såväl yngre som äldre användare. Här finns bl.a. vanligt memospel, finna alla av en sort, hitta andra halvan, höra ett ord och finna rätt bild. I Hippi 2 finns 3 olika svårighetsgrader.

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tryck på den blå skylten för att göra inställningar.
1. Sätt av/på menymusik
2. Välj språk
3. Svårighetsgrad 1-3

Hitta andra halvan - föremål Vilka bilder passar ihop? Välj mellan 2, 3 eller 4 alternativ.

Hitta andra halvan - mönster Vilka mönster passar ihop? Välj mellan 2, 3 eller 4 alternativ.

Välj rätt bild En röst säger ett ord. Finn den rätta bilden av 4, 6 eller 8 bilder.

Memo Minnesträning med memospel, välj mellan 4, 6 eller 8 kort.

Finn alla lika Ett föremål visas i en ram. Finn alla som är lika. Välj mellan 4, 6 eller 8 föremål att hitta.

Finn samma föremål Ett föremål visas i en ram. Runt om visas siluetter av bilder. Finn den som är lika. Välj att hitta den rätta bland 4, 6 eller 8 föremål.Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.0