LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Stavningslek Stavningslek /   Stavningslek /
Stavningslek /   Stavningslek /

Stavningslek

AppStore

Stavningslek är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på nio olika språk på iPad och iPhone och på svenska och engelska på Android. Här tränar barnen att skriva ord på ett lekfullt och roligt sätt.

Stavningslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik - ljudningsmetoden. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur man använder dem för att stava till ord. Stavningslek är framtagen i samarbete mellan specialpedagog, barnboksillustratör och programmerare.

Det finns två grundläggande metoder för läsinlärning; ljudningsmetoden och helordsmetoden. I vår populära app Lyssna och läs används helordsmetoden.

I Stavningslek finns två olika delar.

Stavningståget

I den första delen kallad Stavningståget presenteras en bild och ett antal bokstäver. Barnet pekar på bokstäverna som skall ingå i ordet. När ordet är klart får barnet höra ordet igen och de överblivna bokstäverna transporteras iväg av tåget. Till barnets stöd finns en uggla som ger instruktioner och beröm. Man kan välja hastighet på tåget eller att stänga av tåget helt.

Gömda bokstäver

I den andra delen kallad Gömda bokstäver presenteras ett substantiv genom bild och tal. Olika bokstäver gömmer sig bakom föremål såsom; staket, buskar och stenar. Barnet ska peka på de gömda bokstäverna i rätt ordning och stavar på så sätt ett ord. Som stöd till barnet finns en kanin som ger instruktioner och beröm.

Inställningar För att snabbt byta språk trycker man på knappen med flaggan. Följande språk finns att träna på: svenska, engelska, tyska, norska, danska, italienska, polska, portugisiska och nederländska.

För att lätt ställa om träning med antingen stora eller små bokstäver, tryck på knappen A-B-C.

För att ställa in tågets närvaro eller hastighet tryck på knappen med ett tåg på.Ställ reglaget längst till vänster för att ta bort tåget helt. Är tåget avstängt kommer ordet man stavat att ljudas på nytt och läsas upp på nytt.

Appen innehåller flera olika svårighetsgrader. Tryck på knappen med stjärnor för att välja svårighetsgrad.

Nivån Lätt lär ut enstaviga ord utan konsonantförbindelse som exempelvis; bil, sol och tåg. Här finns 8 bokstäver att välja mellan. Nivån Medel lär ut tvåstaviga ord utan konsonantförbindelse som exempelvis; kaka, myra, låda. Här finns 10 bokstäver att välja mellan. Nivå Svår lär ut ord med konsonantförbindelser som exempelvis; blad, stol, bord. Här finns 12 bokstäver att välja mellan. Väljer man Blandad svårighet får man en blandning av lättare och svårare ord. Vår app innehåller ingen reklam, inköpsmöjligheter eller länkar till annan information.

Pedagogiska tips

För barn som är nybörjare bör man först börja med att välja svårighetsgraden ”lätt”. Här får barnet träna på enstaviga ord utan konsonantförbindelse, med ord som - får, hus, val - som låter som de stavas dvs. är ljudenliga. Det finns här finns 8 bokstäver att välja mellan.
Därefter väljer man nivå ”medel” där ord som lada, räka osv. Tvåstaviga ord utan konsonantförbindelser. Det finns här finns 10 bokstäver att välja mellan.
När dessa två nivåer är gjorda väljer man nivå svår där ord med konsonantförbindelser tränas som blad, gren, groda osv. Det finns här finns 12 bokstäver att välja mellan.
Till sist väljer med ”Blandad nivå” och då kommer det slumpvis lätta och svåra ord. Här finns även ord med dubbla konsonanter som äpple, uggla, flagga t.ex.
Vi har inte med ljudstridiga ord som innehåller –ck- (docka) eller –ng- (vinge) eller olika typer av sj-ljud eller tj-ljud. Ord av detta slag finns inte med i Stavningslek.Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.21