LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Lyssna och läs Lyssna och läs /   Lyssna och läs /
Lyssna och läs /   Lyssna och läs /

Lyssna och läs

AppStore

Lyssna och läs är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! Här kan alla träna på svenska, engelska, tyska, danska, norska, italienska, spanska, portugisiska, polska och holländska!

Det finns två grundläggande metoder för läsinlärning; ljudmetoden och helordsmetoden. I vår populära app Stavningslek används ljudningsmetoden och här i Lyssna och läs används helordsmetoden. Denna metod bygger på att man lär sig läsa genom att se hela ordbilder.
Du tränar på ett roligt och lekfullt sätt och motiveras av olika belöningar. Svårighetsgraden är anpassningsbar i alla delar.
Följande 6 delar ingår i appen:

Begreppsträning
Ett antal bilder presenteras och ett ord sägs. Man pekar därefter på den rätta bilden. Denna del är mycket bra när man vill lära sig ord på olika språk. För de mindre finns det belöningar och överraskningar i form av nallar.

Alfabetet
I Alfabetet tränar man bokstäverna i alfabetet genom att höra dess namn. Både stora och små bokstäver ingår. Även här finns belöningar och överraskningar i form av nallar.

Ord och bild
I denna del presenteras ord med bildstöd vilket gör övningen utmärkt för de som vill lära sig ett nytt språk. Rätt svar belönas genom att en bild avtäcks.

Läsa ord
Här visas ord utan bilder vilket skapar en ren lyssna-läs övning. Tiden mäts och man får stjärnor beroende på hur snabb man är. De bästa får 5 stjärnor!

Börja lika
I Börja lika används ord med samma begynnelsebokstav vilket gör det lite svårare att finna rätt. Lyssna och läs noggrant så kanske det blir 5 stjärnor.

Rätt ord
En bild visas och nu gäller det att hitta det rätta ordet bland flera ord. Vid rätt val visas enbart bild och rätt ord för att förstärka inlärningen. Antal visade ord styrs av inställningsknappen med rutor. Stjärnor och beröm från ugglan får alla att vilja träna ännu mera!

Inställningar
Följande språk finns att välja mellan: engelska, tyska, norska, danska, italienska, spanska, polska, portugisiska och nederländska. Inställningarna sparas tills nästa gång appen startar. Följande inställningar kan göras:

• Knappen med ljudsymbolen stänger av eller sätter på menymusiken
• Knappen med flaggan byter språk
• Knappen med "abc" växlar mellan gemener och versaler
• Knappen med stjärnan väljer svårighetsgrad 1-5
• Knappen med rutor väljer antalet samtida bilder och ord på skärmen. 4, 6, 9 eller 12 rutor är valbart
• Knappen med färg väljer bakgrundsfärg i övningarna
• Knappen med en nalle stänger av eller sätter på belöningar såsom spelande nallar.

Svårghetsgraderna
Nivå 1 lär ut enstaviga ord utan konsonantförbindelse såsom bil, sol och tåg.
Nivå 2 lär ut tvåstaviga ord utan konsonantförbindelse såsom kaka, myra och låda.
Nivå 3 lär ut ord med konsonantförbindelser såsom blad, stol och bord.
Nivå 4 lär ut lite svårare ord såsom apelsin och blomma.
Nivå 5 lär ut en blandning av svåra och lätta ord.Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.0