LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Bokstäver Med Mera Bokstäver Med Mera /   Bokstäver Med Mera /
Bokstäver Med Mera /   Bokstäver Med Mera /

Bokstäver Med Mera


Lekfull träning och stegvis inlärning

Programmet innehåller 12 olika övningstyper. Det bygger på 18 olika ordlistor, så att det enkelt kan anpassas efter varje barns kunskapsnivå. Här kan man arbeta med versaler eller gemener i alla övningarna. Man kan välja att höra ljudande bokstäver eller bokstävernas namn. Man kan välja längden på ord och olika ordlistor till de olika delarna. Man kan styra med pekskärm, mus, tangentbord samt en eller två kontakter.

Alfabetstavla Skriv in de bokstäver som fattas i alfabetet. I inställningar kan du välja hur många som skall fattas. Du kan välja att arbeta med versaler eller gemener. Som hjälp kan du välja att ha alfabetslist synlig nertill på skärmen.

Pussla Pussla ihop bilden. Du kan pussla ihop en stor och en liten bokstav eller ett helt ord med bild.

Hitta gömda bokstäver Här gömmer sig bokstäverna till ett ord. Klicka på dem när du finner dem. Klicka på bilden nertill för att höra vad den föreställer. Klicka i rutorna när du vill ha hjälp med bokstäverna.

Skriva fritt Här kan du skriva vilka ord du vill. Finns ordet i programmet får du se en bild på det. Skriver du ditt namn får du en blomma istället när du är klar.

Sortera Sortera de ord som blir synliga i rätt fack med tanke på vilken bokstav de börjar på. Dra bilden till rätt ”fack”. Du kan också välja i inställningar om du vill para ihop enbart bokstäver. Då parar du ihop versaler med gemener och tvärtom.

Memory Försök att få par. När du fått par får du se mer och mer av en bild som avtäcks bit för bit. Här finns memory som bild -ord, versaler -gemener, men också att matcha versaler -versaler och gemener –gemener.

Vilken bokstav börjar ordet på? Här visas moln med ord i. Klicka på de ord som börjar på den visade begynnelse-bokstaven.

Para ihop ord och bild Här visar ett bi ett ord på ett blomblad. Peka på den ko som har motsvarande bild på sig. Man kan välja att se 2, 4 eller 6 kor.

Skrivtåget Klicka på bokstäverna som ingår i ordet. Klicka på dem i den ordning som de stavas. När ordet är klart hörs det och överflödiga bokstäver åker ut med tåget. Dröjer du för länge med ditt svar krockar tåget. Du kan ställa in hur fort tåget skall köra.

Ordhuset Här får du se en bild i en lucka i taket. Vissa bokstäver har fallit bort ur ordet och du skall göra det helt. Välj i inställningar hur många bokstäver som skall fattas.

Minnas ord Här flyger bin förbi med ord. Minns vilka du ser. Ett ord kommer två gånger. Vilket?

Stava till ord Bokstäverna till ett ord presenteras en i taget samtidigt som du får höra bokstavens ljud. Ljuda ihop ordet och skriv det i rutorna under.Köp

 

Support

Windows

Version 1.0