LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Från A till Ö Från A till Ö /   Från A till Ö /
Från A till Ö /   Från A till Ö /

Från A till Ö

Från A till Ö är ett program som lär ut alla bokstäverna i alfabetet. I programmet finns 11 olika aktiviteter för att träna varje bokstav och på att känna igen ord.

Lek och lär
Från A till Ö är ett program där barnen leker fram och lär in alla bokstäver i alfabetet. Bokstäverna tränas en åt gången, på ett strukturerat men lekfullt sätt. Att lära sig känna igen och bli säker på bokstäverna och dess ljud, är en viktig del i barnens kommande läs-och skrivinlärning. Här ges möjlighet att lägga grunden till en lyckad läs- och skrivprocess!

Du väljer själv!
Programmet kan anpassas på olika vis. Du som pedagog kan göra egna banor, där du väljer vilka övningar som passar det enskilda barnet. Musik och ljudeffekter väljs efter behov och man har även valet att arbeta med eller utan talande instruktioner. Du kan välja mellan bokstavsljud eller bokstavsnamn samt om man vill fokusera på versaler eller gemener. Du väljer själv hur programmet ska användas!Köp

 

Support

Windows

Version Win 7/8