LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Bokstavslek Bokstavslek /   Bokstavslek /
Bokstavslek /   Bokstavslek /

Bokstavslek

AppStore

Bokstavslek använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

Bokstavslek är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på såväl svenska som engelska och i varierande svårighetsgrader. Bokstavslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik - ljudningsmetoden. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur man använder dem för att stava till ord. Bokstavslek är framtagen i samarbete mellan specialpedagog, barnboksillustratör och programmerare.

I Bokstavslek finns tre olika delar med inställningar i varje del.

Begynnelsebokstäver
I den första delen blåser en uggla ut bubblor med begynnelsebokstäver. Klicka på en bokstav och du får höra den och ett ord som börjar på den bokstaven. Här finns två sätt att träna:

Att se bild som börjar på bokstaven.
Att i text få se ordet stavat. Välj med inställningsknappen om du vill se bilder på ordet eller ordet i text.

Stava till orden
I den andra delen finns två sätt att stava till 300 olika ord:

En bild och ett antal bokstäver presenteras. Bokstäverna är omkastade och det gäller att placera dem rätt.
En bild och ett tangentbord presenteras och här stavas ordet med hela alfabetet framme.

Viken bokstav fattas i ordet?
I denna övning fattas en bokstav. Nertill på skärmen finns bokstäverna som saknas. Välj rätt bokstav till rätt ord. Här finns också tre nivåer varav den lättaste är med bara 4 ord och den svåraste med 8 ord. Detta är en bra övning för att träna språklig medvetenhet.
Här kan du med inställningsknappen uppe i höger hörn på skärmen välja om bokstaven som saknas skall vara:

I början av ordet Någonstans inne i ordet Den sista bokstaven i ordet. I mixad inställning är det helt blandat och därför extra svårt.

Inställningar
*För att snabbt byta språk till engelska trycker man på knappen med flaggan.
*För att lätt ställa om träning med antingen stora eller små bokstäver, tryck på knappen A-B-C.
*Appen innehåller flera olika svårighetsgrader. Tryck på knappen med stjärnor för att välja svårighetsgrad.

Nivån Lätt lär ut enstaviga ord utan konsonantförbindelse som exempelvis; bil, sol och tåg.
Nivån Medel lär ut tvåstaviga ord utan konsonantförbindelse som exempelvis; kaka, myra, låda.
Nivå Svår lär ut ord med konsonantförbindelser som exempelvis; blad, stol, bord.
Väljer man Blandad svårighet får man en blandning av lättare och svårare ord.

Pedagogiska tips
För barn som är nybörjare bör man först börja med att välja svårighetsgraden ”lätt”. Här får barnet träna på enstaviga ord utan konsonantförbindelse, med ord som - får, hus, val - som låter som de stavas dvs. är ljudenliga. Det finns här finns 8 bokstäver att välja mellan.

Därefter väljer man nivå ”medel” där ord som lada, räka osv. Tvåstaviga ord utan konsonantförbindelser.
När dessa två nivåer är gjorda väljer man nivå svår där ord med konsonantförbindelser tränas som blad, gren, groda osv.
Till sist väljer med ”Blandad nivå” och då kommer det slumpvis lätta och svåra ord. Här finns även ord med dubbla konsonanter som äpple, uggla, flagga t.ex.

Vi har inte med ljudstridiga ord som innehåller –ck- (docka) eller –ng- (vinge) eller olika typer av sj-ljud eller tj-ljud. Ord av detta slag finns inte med i Bokstavslek.



Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.0