LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Panda Mix Panda Mix /   Panda Mix /
Panda Mix /   Panda Mix /

Panda Mix

AppStore

I Panda Mix ges barnen möjlighet att leka och lära på en gång! Här finns fyra olika pedagogiska pysselaktiviteter:

Vilka hör ihop - träna begrepp och bokstäver
Vilka passar ihop - träna ord
Pussel – hjärngympa
Gör bilderna lika - träna rumsuppfattning och detaljer

Vilka passar ihop?
Här skall två bitar sättas ihop. Dra från den undre raden till den övre. När man sätter rätt får man höra vad bilden föreställer och lär sig på så vis många begrepp.

Nivå 1: 2 bilder
Nivå 2: 3 bilder
Nivå 3: 4 bilder

Vilka hör ihop?
Här finns olika typer av övningar i de tre svårighetsgraderna:

1: Siluettbild skall matchas med bild med färg
2: Två föremål som hör ihop skall matchas som spindel - spindelnät.
3. Versaler och gemener skall matchas.
4. En del där allt blandas.

Bildpussel
Underbara bilder som underlag för pussel. Klicka på de två bitarna som skall byta plats. Bra hjärngympa!
Olika antal bitar i de tre nivåerna.

Nivå 1: 4 bitar
Nivå 2: 8 bitar
Nivå 3: 12 bitar

Gör bilderna lika
Olika detaljer fattas på en bild. Barnet ska enligt en modell dra föremålen till bilden. Här ska man skapa en likadan bild som föregångaren, genom att upptäcka och identifiera detaljer. Här tränas rumsuppfattning och visuell uppmärksamhet genom visuellt minne samt visuell figur - bakgrund.Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.0