LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Anns Flashcards Anns Flashcards /   Anns Flashcards /
Anns Flashcards /   Anns Flashcards /

Anns Flashcards

AppStore

Träna att minnas bokstäver, siffror, bilder och ord. Denna app tränar arbetsminnet genom flashcards.

På en trätavla visas kort med olika innehåll. Korten vänds och man skall minnas var ett visst kort finns.

* Man kan välja att arbeta med 2, 3, 4, 6, 8 kort.
* Man kan välja siffror, bokstäver, bilder inom 3 kategorier (ätbart, djur och saker i hemmet) samt textkort.
* Hastigheten på hur snabbt korten skall visas kan ställas in i tre olika steg.
På en stjärna uppe till höger visas hur många rätt och fel man gör.

När en omgång är avslutat faller det ner en stjärna för varje rätt man haft.

Vid flaggan kan följande språk väljas: svenska, norska, engelska och amerikanska.Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.0