LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Stavningslek 2 Stavningslek 2 /   Stavningslek 2 /
Stavningslek 2 /   Stavningslek 2 /

Stavningslek 2

AppStore

Äntligen en uppföljare till populära Stavningslek (Apple staff favourite)! Stavningslek 2 är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut stavning av mer än 350 substantiv, på 8 olika språk.

I appen får barnen öva på kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem). På detta sätt kan läsförmåga och stavning förbättras samtidigt som man lär sig språkets ljudmässiga uppbyggnad.

Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur man använder dem för att stava till ord.

I Stavningslek 2 finns 3 tre olika delar.

- SORTERA I BOKSTAVSORDNING
Denna övning är för de barn som kommit en bit på vägen med bokstäver.

I den lätta nivån endast bokstäver som skall sorteras i alfabetisk ordning, i svårare nivåer är det ord som man skall placera på grenen i alfabetisk ordning. Här kan man välja ikonen ”aab” och får då sortera ord som börjar på samma bokstav.

- BILBANAN
I detta spel presenteras en bild och ett antal bokstäver som kommer med bilar. Här gäller det att stava på tid genom att klicka på bokstäverna som skall ingå i ordet. När ordet är klart bokstaveras det med ljudning transporteras iväg av en bil.

- GISSA ORDET
Detta är en ”hänga-fågeln”-övning där man klickar på bokstäver för att bilda ett ord. Man kan välja mellan att få se en bild som hjälp eller inte. Med bilden framme blir det en bra stavningsövning.

- INSTÄLLNINGAR
För att snabbt byta språk trycker man på knappen med flaggan. Följande språk finns att träna på: svenska, engelska, tyska, norska, danska, spanska, italienska och nederländska.

För att lätt ställa om träning med antingen stora eller små bokstäver, tryck på knappen A-B-C.

- ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
* Välj alfabetsrad i Sortera i bokstavsordning
* Välj hastighet i Bilbanan
* Välj att visa bild i ”Gissa ordet”

=====================
Information till föräldrar:
Denna app är fri från reklam, inköp i app, externa länkar, kopplingar till sociala medier och datainsamling.
=====================

- PEDAGOGISKA TIPS
Börja med att välja enbart bokstäver i delen Sortera i bokstavsordning, gå därefter till ord, för att avsluta med ord som börjar lika t.ex. duk, duva, däck.

I ”Gissa ordet” är det lämpligt att börja för de yngsta barnen att få se bilden till det man skall stava.

För de äldre barnen välj utan bild och blandade ord under ikonen ”abc”.Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.0