LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
MatteMix MatteMix /   MatteMix /
MatteMix /   MatteMix /

MatteMix

AppStore

MatteMix är en mycket användbar app för alla som vill lära sig addition och subtraktion på tidig nivå. Här kan man träna inom talområdet 1-99. Det finns 4 olika övningstyper i appen.

Räkna och måla

För varje rätt svar färgfylls en bild mer och mer.

Räkna

Räkna med föremål t.ex 5 äpplen + 3 äpplen eller med enbart siffror.

Från prick till prick.

Dra streck från prick till prick och lär sifferföljder. I inställningar kan man välja att träna 2-hopp, 3-hopp, 5-hopp (5-10-15) t.ex. Utmärkt för att grundträna inför multiplikationstabeller.

Räknebok

Här får man fyra uppgifter på varje sida. Man får grön bock för rätt svar och rött kryss för felaktigt svar. Alla tal läses upp.

Inställningar i menyn

  • Menymusik av/på.
  • Pandaknapp av/på. Är den av kommer alla övningarna att vara mindre barnsliga. Passar för äldre elever som behöver träna på tidig nivå.
  • Knapp med not på stänger av effektljud inne i övningarna.
  • För att byta språk trycker man på knappen med flaggan. Följande språk finns att träna på: svenska, engelska, norska och tyska.

Inställningar inne i varje övning

Här kan man välja om man vill räkna enbart addition eller enbart subtraktion eller blandade uppgifter. Man kan också ställa in precis inom vilket talområde man vill arbeta.

Tryck på knapp med ljudsymbol på för att stänga av berömmande tal.

Om LäraMera & Leripa

Alla våra appar är barnsäkra och innehåller varken köp inuti, reklam, datainsamling eller liknande! 

Support

iOS Android Windows

Version 1.0