LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Läslandet 2 Läslandet 2 /   Läslandet 2 /
Läslandet 2 /   Läslandet 2 /

Läslandet 2

AppStore

Läslandet 2 består av 4 övningar som övar förmågan att känna igen ord och meningar i sitt rätta sammanhang. Här tränas både läsförståelse och grammatik. Du får hela tiden stöd av inspelat tal. Med appen följer en även engelsk och finsk version. Det finns 1150 meningar att träna på!

Gissa gåtor!
Jag har både stam och krona! Jag är ett....
Här finns fyra gåtor på varje skärm. Dra rätt bild till gåtan för att svara.

Vilket ord fattas?
Fyll i det ord som fattas i meningen.
Du kan lyssna på de olika orden genom att trycka på dem. Det saknade ordet kan vara ett verb, ett substantiv eller en preposition.

Bygg en mening!
Här skall du bygga en mening. Börja med ordet som har stor bokstav. När meningen är färdigbyggd läses den upp.

Sant eller falskt?
Här finns det meningar där vissa stämmer med bilden och andra inte. Tryck på grön eller röd knapp beroende på om meningen är rätt eller inte. Tryck på meningen om du vill ha den uppläst.

Inställningarna i menyn innefattar menymusik av eller på samt ett språkval. Inuti övningarna finns även möjligheten att stänga av eller sätta på tal och musik.Demo

Support

iOS Android Windows

Version 1.6