LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Minneslek Flex Minneslek Flex /   Minneslek Flex /
Minneslek Flex /   Minneslek Flex /

Minneslek Flex

Massor av nyheter i Minneslek Flex!

    Minneslek Flex är ett nytt program som syftar till att förbättra arbetsminnet hos elever med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller 80 olika arbetsminnesövningar som avser att träna skilda aspekter av arbetsminnet. En del av övningarna ställer högre krav på spatialt arbetsminne medan andra kräver mer auditivt arbetsminne. Övningarnas skilda innehåll och utseende syftar också till att skapa och bibehålla elevens motivation under träningsperioden.

  1. Träna med hjälp av 80 övningar till olika åldrar.
  2. Skräddarsy träningen! Som tränare har du möjlighet att välja mellan en rad olika träningsprogram.
  3. Träna efter en tydligare vägledning! Som användare får du förslag på ett lämpligt träningsprogram utifrån ålder på den som tränar.
  4. Utvärdera träningen! I programmet finns det möjlighet att utvärdera träningen utifrån befintliga formulär. Vidare finns det möjlighet att skapa egna formulär.
  5. Skapa egna träningsprogram! Som tränare kan du sätta samman egna träningsprogram utifrån de övningar som finns så att en individ kan få ett träningsprogram efter egna intressen t.ex. bara sport eller bara dinosaurier.
  6. Träna med barn och vuxna i alla åldrar.
  7. I Minneslek Flex finns det möjlighet att skapa egna träningsprogram samt lättanvända verktyg för att systematiskt kunna utvärdera träningen.
  8. Import och export av träningsprogram.
Programmet har en egen hemsida.Köp

Demo

Support

Windows

Version CD 1.4