LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Mattelek Flex Mattelek Flex /   Mattelek Flex /
Mattelek Flex /   Mattelek Flex /

Mattelek Flex

Mattelek Flex är ett datoriserat träningsprogram för elever 5-12 år som syftar till att förbättra matematisk förmåga. Övningarna i programmet ämnar tränar centrala matematiska färdigheter, såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse.

Mattelek Flex utgår från aktuell forskning gällande hur matematiska färdigheter utvecklas och lärs in. En stor utvärdering har gjort i Sverige. Läs om detta och mycket mer på programmets hemsida.

En introduktion visas även på YouTube.Köp

Demo

Support

Windows

Version 1.0