LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
FörskoleMix FörskoleMix /   FörskoleMix /
FörskoleMix /   FörskoleMix /

FörskoleMix

FörskoleMix är ett programpaket som består av 45 olika programdelar!

Det är indelat i 5 olika kategorier:

NalleMix
PysselMix
SifferMix
BokstavsMix
OrdMix

Var och en av dessa mixer innehåller 9 olika typer av övningar. I varje del finns tre olika svårighetsgrader vilket gör att programmet kan anpassas till varje elevs nivå.

I NalleMix finns: dominospel, klä på nallar, bygga och möblera samt sortera. Här tränas språkliga begrepp, sortera, kategorisera, att skapa, se samband och lösa problem.

I PysselMix finns: pussel, memory, vad hör ihop, kategoriövningar, begreppsövningar, samt en målarbok med möjlighet att bl.a. göra en liten film. Här arbetar man med begrepssträning, se samband, helhet och delar, skapa bilder och t.ex. sekvenser.

I SifferMix finns: Från prick till prick, räkna och måla, räkna och öppna paket, bygg en tusenfoting, bilspel, enkel addition mm. Här tränas antalsuppfattning, taluppfattning, sifferordning mm.

I BokstavsMix finns: alfabetsträning, stavningsövningar, pussel med bokstäver och ord, minnesträning enligt flashcards modellen, begynnelsebokstav, labyrint mm. Här tränas bokstäverna, bokstavsljuden, bokstävernas namn, begynnelsebokstäver som en förberedande läsinlärning.

I OrdMix finns: ordmemory, alfabetisk ordning, korsord, "hangman" och mycket mera.I denna mix tränas helordsläsning men också att förstå att bokstäver bildar ord.

Till programmet kommer bredvidmaterial samt en gedigen lärarhandledning med tips på övningar samt hur FörskoleMix anknyter till läroplanen. Med programmet levereras även Alfabetstavlor för både stora och små bokstäver, mallar för klippdockor med kläder och mycket mera.Köp

 

Support

Windows

Version 1.0