LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Mattetavlan Mattetavlan /   Mattetavlan /
Mattetavlan /   Mattetavlan /

Mattetavlan

AppStore

Mattetavlan är ett interaktivt verktyg för undervisning i grundläggande matematik. Den innehåller flera olika verktyg för att stärka förståelsen av matematiska begrepp. I Mattetavlan kan du visualisera nya matematiska begrepp tillsammans med dina elever med hjälp av t ex. talrader, bråk och tallinjer. Det går även att skapa projekt som de sedan kan laborera självständigt med.

Mattetavlan kan även användas som komplement för elever som intensivtränar med Mattelek Flex. Du som lärare kan skapa förståelse gällande de matematiska färdigheter som tränas i programmet.

Mattetavlan innehåller följande verktyg:.

• siffror
• matematiska symboler
• tallinjer
• bråk – rektanglar
• talstavar
• talblock
• bilder 

Support

iOS Android Windows

Version 1.0