LäraMera & Leripa

Svenska

Svenska

Engelska

English

Kundservice

Kundvagn

Pinterest Facebook YouTube Twitter
Läs och förstå 2 Läs och förstå 2 /   Läs och förstå 2 /
Läs och förstå 2 /   Läs och förstå 2 /

Läs och förstå 2

AppStore

Läs och förstå 2 består av åtta lärorika övningar som tränar läsförståelse och grammatik. I en övning skriver man sig till läsning med hjälp av helordsmetoden.

På ett lekfullt sätt stimulerar appen såväl språkförståelsen som lusten att läsa. Den passar därför utmärkt för bland annat sfi-undervisning. I övningarna får användaren stöd av inspelat tal. Engelska ingår.

Följande övningar finns:

  1. En/ett
  2. Rätt mening
  3. Rätt ord
  4. Vilket ord skall bort?
  5. Synonymer
  6. Motsatsord
  7. Rim
  8. Bygg en mening
Inställningar i menyn
Tryck på flaggan för att byta språk till engelska.

Tryck på inställningsknapp för att ställa in:
Versaler på/av
Tal på/av
Musik på/av
Belöning på/av 

Support

iOS Android Windows

Version 1.0